Pro bono dla równości

Projektowanie Graficzne

Publikacja Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego jest podsumowaniem projektu Pro bono dla równości: prawnicy dla równości – lokalne platformy współpracy.

Publikacja zawiera analizę możliwych korzyści i modeli współpracy między prawnikami a organizacjami pozarządowymi pracującymi dla równości, stworzoną przez ekspertów z tych dwóch dziedzin.

Probono Book Cover
Probono Book inside
Probono Book Information
Probono Book Pages
Probono Book Pages
Probono Book Pages
Probono Book Cover